DUURZAME TEAMS:

Kernteam

Kopers-/Bewonerszaken


Arnoud, Denise, Caroline

In funktie tot aan oplevering woningen met sleuteloverdracht en tot 1e ALV-vergadering.

Behartigt de belangen van de deelnemende kopers.

Energieteam

CESAR ZONNECENTRALE COOPERATIE VELDHOVEN    OPSLAGSYSTEEM Warmte & Elektriciteit


Hans, Robert, Kees, Rob en Harry


Installatie-/ Energietechniek


Energie- en Onderzoeksteam

Twee doelstellingen:

1.

Ambitie: zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden in groene energie. Stroom & Warmte opwekken, opslaan en afgeven.

2.

Hoogspanningsnet ontlasten en mede in balans houden door lokaal te participeren en sturen in vraag & aanbod. op de energiemarkt.

BouwTeam

Bouwen in 6 stappen


Arnoud/Harry/Nick

Rens-Frits-Jan

in-wording

Voedselparkteam

Woongaardeniers


Gonnie/ Joyce/Tim O.A. / Hanny/________   Heleen/Arnoud/___Buurtkioskteam

Beheer huiskamer & Beheer hobbyruimte


Heleen / Henri / Walther /Trudie

Arnoud/_______
Gezelligheid staat voorop!

1. Kiosk-/Keuken-/ Terrasbeheer. Gemeenschappelijke huiskamer met dagelijks activiteiten.

2. Beheer gemeenschappelijke hobby-lokalen en overige voorzieningen.

Entiteit

Vereniging WOONGAARDPARK